Vizija, misija, vertybės

Vizija
Būti pripažinta ir profesionalia pastatų priežiūros paslaugų lydere Lietuvoje.
Misija
Profesionaliai padėti klientui, suformuoti jo poreikius ir juos patenkinti.

Vertybės

  • Profesionalumas

Esame profesionalai pastatų priežiūros paslaugų srityje, dirbantys pagal tarptautinius standartus. Didžiausias mūsų turtas – darbuotojų kvalifikacija, žinios ir patirtis.

  • Novatoriškumas

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

  • Verslo etika

Pasitikėjimas ir pagarba – esminiai partnerystės su akcininkais, klientais ir darbuotojais principai. Siekiame veikti skaidriai ir tesėti visus duotus pažadus.

  • Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.