Naujienos

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

2018-06-01

Nuo 2018-05-25 dienos pasikeitė LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir visoje Europos Sąjungoje buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įtvirtinantis vienodus asmens apsaugos principus.